خرپا؛ تیرچه اتوماتیک

 

تیرچه

 

 

در سقف های متعارف تیرچه و بلوک، تیرچه ها در دو نوع فولادی و بتنی تولید می شوند. بر این اساس نحوه تولید تیرچه براساس نوع آن متفاوت است که در ادامه چگونگی تولید هر یک از انواع تیرچه ها تشریح می گردد.
در تیرچه بتنی، خرپای تیرچه شبکه پیش ساخته ای از آرماتورهای کششی و عرضی و میلگرد اتصال بالایی است که به شکل خرپا به همدیگر جوش شده و ایستایی لازم را برای حمل و اجرا تأمین می‌کند. فولاد مورد استفاده برای ساخت خرپا، علاوه بر دارا بودن مدول ارتجاعی کافی، باید جوش پذیر بوده و حداقل مجاز تنجش (تغییر طول نسبی) در مرحله گسیختگی را دارا باشد.

 

 

این مقدار تنجش در مورد فولادهای نرم به ۲۰%، برای فولادهای نیم سخت و سخت گرم نورد شده به ۱۸% و در مورد فولادهای اصلاح شده به ۸% محدود می شود. اتصال اعضای خرپای تیرچه، معمولاً توسط عمل جوشکاری تأمین می گردد و برای این منظور از دو روش جوش مقاومتی و جوش با قوس الکتریکی استفاده می شود.

 

 

تیرچه های فولادی با جان باز، خرپاهای ویژه دوسر ساده ای هستند که برای توزیع یکنواخت بار سقف به تکیه‌گاه‌ها به کار می روند. تولید این نوع تیرچه ها، شامل تولید بال تحتانی، عضو قطری و بال فوقانی و اتصال این اعضا (بطور معمول توسط جوش) است که در کارخانه تولید و به محل کارگاه منتقل می شود.

 

 

میلگردهای برشی:

 

 

میلگردهای برشی در تیرچه های سنتی ، ابتدا به صورت دستی به شکل زیگزاگ در آمده،سپس به توسط الکترود و دستگاه جوش به شکل اسکلت تیرچه در می آید.به دلیل اینکه تولید سنتی متکی به نیروی انسانی خطا در آن اجتناب ناپذیر است و باعث عدم تقارن و ناشاغولی در ساخت تیرچه های سنتی می گردد.و این امر منجر میگردد که توزیع نیروهای داخلی در خرپا هم راستا نخواهد بود که باعث اعوجاج و پیچش تیرچه و کمانش جانبی قبل از رسیدن به تسلیم نهایی می گردد.

 

 

اما در تیرچه های صنعتی(ماشینی) دقت در ساخت و تقارن تیرچه ماشینی سبب تعادل آن در بارگذاری شده و به علت هم راستایی نیروهای داخلی ،دچار کمانش نمی گردد.
با توجه به اینکه زیگزاگ ها در تیرچه سنتی،به صورت نا متقارن می باشد، با جدا شدن فقط یک عضو قطری برشی از میلگرد بالایی،اتصال زیگزاگ از بال فوقانی از بین می رود و تیرچه باربری خورد را از دست خواهد داد.

 

 

اما در تیرچه های صنعتی(ماشینی) حتی اگر بارگذاری باعث کمانش زیگزاگ ها گردد،اتصال زیگزاگ ها با بال فوقانی حفظ می شود و تیرچه همچنان باربری خواهد داشت.

 

 

نکته دیگر در رابطه با میلگرد عرضی در تیرچه های سنتی:به دلیل اینکه میلگردهای عرضی در تیرچه های سنتی از میلگردهای شاخه خم می شوند،و حداکثر طول موجود برای میلگرد شاخه نمره۸ به طول ۱۲ متر است.و اگر به صورت زیگزاگ خم شود تبدیل به زیگزاگ به طول حدودا ۴ متر می شود.یعنی اگر بخواهند تیرچه ای بیشتر از طول ۴ متر تولید کنند مجبور هستند که باقیمانده زیگزاگ را به صورت جوش سر به سر اضافه نمایند که این موجب عدم پیوستگی در کل طول تیرچه می گردد.

 

 

در حالیکه در تیرچه های صنعتی به دلیل استفاده از میلگرد کلاف عرضی، پیوستگی در هر اندازه ای حفظ میگردد.
جوش قوس الکتریکی:

 

 

طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۹۰۹ ، بند ۱-۴، ″اتصال خرپای تیرچه و تیرچه فولادی با استفاده از جوش قوس الکتریکی با الکترود دستی پوشش دار و با استفاده از شعله(اکسی استیلن و مشابه آن)، مجاز نمی باشد.‟ علی رغم اشاره صریح استاندارد، تولید تیرچه های سنتی با جوش قوس الکتریکی(جوش دستی) شایع است.

 

 

طبق استاندارد، جوشکاری با قوس الکتریکی برای میلگردهای A3(S400)  مجاز نیست. اما در حالیکه در روش ماشینی این اتصال توسط جوش مقاومتی( نقطه جوش) انجام می شود و برای همه نوع میلگردها مجاز است.

 

 

در تولید تیرچه های دستی(سنتی)،از الکترود برای جوشکاری استفاده میگردد.و به دلیل وجود ناخالصی در الکترود،در حین جوشکاری فولاد ذوب شده و با گل جوش ترکیب می شود این ناخالصی ها وارد ترکیبات فولاد شده، که این امر باعث کاهش قطر موثر آرماتور و هم کاهش کیفیت فولاد در مقطع اتصال می شود که همه این عوامل باعث کاهش مقاومت تیرچه در برابر تنشهای برشی و کششی می شود.

 

 

در حالیکه در تولید تیرچه صنعتی، با استفاده از گانهای جوش در سیستم جوش نقطه ای و پرس آرماتورها،مشکلات حل شده است.

 

 

کاهش میلگرد مصرفی:

 

 

استفاده از تیرچه ماشینی(تیرچه صنعتی) باعث کاهش ۳۳% سطح مقطع میلگرد زیگزاگ مصرفی میشود.

 

 

 

 

کاهش مصرف میلگرد بالا:

 

 

تذکر: طبق نشریه ۵۴۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورخ سال ۱۳۹۰،طبق بند ۲-۳-۲-۱-۳، چنانچه تیرچه در کارخانه و یا به روش نقطه جوش(جوش مقاومتی) تولید شوند، می توان قطر میلگرد بالا را mm2 کاهش داد.

 

 

و این خود در کاهش وزن سازه موثر می باشد.

 

 

سرعت تولید:

 

 

در روش تولید دستی(سنتی)، با استفاده از دو نفر کارگر نمی توان بیش از ۲۰۰ متر تولید کرد ،در حالیکه در تولید صنعتی با توجه به سرعت دستگاه میتوان با سرعت۳ الی ۱۲ متر در دقیقه (با توجه به نوع دستگاه) تولید خرپای صنعتی داشت.

 

 

کنترل کیفی خرپا و تیرچه:

 

 

در تولید سنتی هیچ گونه نظارتی از جانب فرد مسئول وجود ندارد و زیر نظر اداره استاندارد نمی باشند.

 

 

در حالیکه در تولیدات صنعتی، با توجه به پروانه استاندارد محصول، حضور فرد کنترل کیفی در محل کارخانه الزامی می باشد.
این افراد رابط اداره استاندارد با کارخانه می باشند و موظفند آزمایشات دوره ای و کنترلهای روزانه را بر روی مواد ورودی،حین تولید و محصولات نهایی انجام دهند و در بازرسی های دوره ای و نمونه برداری های سرزده اداره استاندارد آماده و پاسخگو باشند.

 

 

همچنین مسئول کنترل کیفی از سوی سازمان ملی استاندارد موظف است که سالانه حداقل ۲۰ ساعت دوره آموزشی را در حیطه کاری خود گذرانده باشد تا مجاز به ادامه فعالیت خود در کارخانه و تمدید پروانه کنترل کیفی خود باشد.

 

 

مقایسه هزینه های تولید:

 

 

در تیرچه های سنتی به دلیل استفاده از نیروی انسانی و بالا بودن دستمزد،هزینه الکترود و …..هزینه تمام شده بالا خواهد بود.همچنین چون از میلگرد شاخه تولید می شود اتلاف میلگرد زیاد بوده و ایناتلاف در هزینه های تولید محسوب میشود و باعث بالا رفتن قیمت نهایی می گردد.

 

 

در تیرچه های صنعتی به دلیل کاهش قطر میلگرد باعث کاهش قیمت میگردد.همچنین با استفاده از میلگرد کلاف،می توان تا آخرین قطر میلگرد را تبدیل به تیرچه نمود.تا هزینه پرت میلگرد از بین برود و قیمت نهایی کاهش یابد.

 

 

 برخی از سایر مزایای تولید صنعتی بر دستی:

 

 

کاهش قیمت و صرفه جویی در مصرف میلگرد و در نتیجه کاهش وزن سازه و افزایش مقاومت در برابر نیروهای جانبی

 

 

افزایش سرعت اجرا به دلیل استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک و در نتیجه جلب رضایت مشتریان

 

 

مشخصات خرپای میلگردی:

 

 

 • ارتفاع خرپا از ۱۰ الی ۳۰ سانتیمتر
 • طول خرپا از ۱ متر الی ۱۴ متر
 • قطر میلگرد پایین و بالا از ۵ الی ۱۶ میلیمتر
 • قطر میلگرد زیگزاک از ۴ الی ۶٫۵ میلیمتر
 • حداقل تنش تسلیم میلگرد ها ۴۲۰۰ کیلوگرم به سانتیمتر مربع
 • استفاده از میلگرد های گرم نورد دیده (A3)

 

 

مزایای استفاده از خرپای میلگردی:

 

 

 • اتصال اجزاء با استفاده از جوش نقطه اي، توسط ماشين آلات تمام اتوماتيک
 • صرفه جویی به علت استفاده از بلوک توخالی
 • استفاده کمتر از فولاد و میلگرد
 • افزایش سرعت عمل
 • عدم لرزش سقف حتی در دهانه های بزرگ
 • بالا بردن مقاومت در برابر زلزله
 • عدم انتقال حرارت و صدا

 

 

استانداردها:

 

 

 • استاندارد بین المللی ISO1054:1991
 • استاندارد ISIRI:2009 موضوع ملی روش های آزمون تیرچه
 • استاندارد های ملی ISIRI:3132 و ISIRI:11588

 

 

آهن آلات دانشیان فعالیت خود را ضمن عضویت در اتحادیه آهن فروشان یزد در زمینه خرید و فروش آهن آلات در دهه۱۳۶۰ در شهر یزد آغاز  و‌ در ادامه در کنار بازرگانی آهن آلات شرکت گروه تجاری پایا صنعت یزد را (شماره ثبت۱۲۲۳۰) به منظور ورود به شاخه تولید انواع خرپا تیرچه،خاموت،اسکلت فولادی و… با برندتجاری پایا فولاد در سال ۱۳۸۹ تاسیس نمود. 

 

 

مهم ترین فعالیت های گروه پایافولاد :

 

 

•  فروش انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی ، انواع آهن 

 

 

آلات ساختمانی و صنعتی و…

 

 

•  تامین کننده آهن آلات و ارائه دهنده خدمات به سازمانها ونهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی و اشخاص

 

 

•  هماهنگ کننده با باربری،جهت ارسال بار خریداری شده توسط مشتری

 

 

•  اطلاع رسانی قیمت های محصولات فولادی 

 

 

•  در اختیار داشتن شبکه بزرگی از مصرف کنندگان که مناسب تجار و تولیدگران می باشد.

 

 

با عنایت بر اینکه روند خرید از گروه پایافولاد به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد هرروزه بروزرسانی می گردد. در نظر داشته باشید که به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده یک الی سه روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.

 

 

بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره ۰۳۵۳۵۲۵۹۵۰۰ تماس حاصل نموده و از اطلاعات بیشتری بهره مند گردید.

 

 

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش گروه پایافولاد، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد حمل و نقل گروه پایافولاد دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌نماید.

 

 

با ما در ارتباط باشید:

 

 

03535259500

 

 

03535239500

 

 

دفترمرکزی:یزد-سه راه حکیمیان-ابتدای بلوار پاکنژاد

 

 

انبارمرکزی:شهرک صنعتی ولیعصر زارچ-انتهای فاز دوم

 

 

ساعت کاری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8:30 تا 15:00 پنج شنبه ها از 8:30 تا 13:30