جدول وزنی پروفیل

جدول وزنی قوطی پروفیل

پروفیل در ساختمان سازی، ساخت اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از قوطی و پروفیل نقش بسزایی در سبک سازی سازه های فلزی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این نوع آهن آلات تعیین وزن پروفیل با استفاده از جدول وزنی قوطی و پروفیل بسیار مهم می باشد. انواع پروفیل ها نیز به قوطی و پروفیل های باز و قوطی پروفیل های بسته تقسیم می شود. به عنوان مثال پروفیل z از نوع پروفیل های باز می باشد. لازم به ذکر است انواع قوطی و پروفیل تامین شده توسط شهر آهن مطابق با استانداردهای  DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 تولید می شود.

جدول وزن پروفیل

ارائه شده مطابق با استانداردهای تولیدی می باشد.

عموما  وزن پروفیل نبشی دوطرف مساوی (∟)، وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)، وزن سپری (T) و وزن قوطی چهارگوش با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد. 

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر)

 وزن پروفیل قوطی مربع

 وزن قوطی محاسبه شده در جدول بر اساس چگالی 7.86 محاسبه شده است. این نوع قوطی ها دارای طول و عرض یکسانی می باشند. در جدول زیر می توانید وزن قوطی پروفیل های مربعی در ضخامت های متفاوت را مشاهده نمایید.

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1قوطی و پروفیل 120*200/62
2قوطی و پروفیل 125*250/78
3قوطی و پروفیل 130*300/96
4قوطی و پروفیل 135*351/12
5قوطی و پروفیل 140*401/25
6قوطی و پروفیل 1/2520*200/75
7قوطی و پروفیل 1/2525*250/98
8قوطی و پروفیل 1/2530*301/19
9قوطی و پروفیل 1/2535*351/39
10قوطی و پروفیل 1/2540*401/55
11قوطی و پروفیل 1/520*200/91
12قوطی و پروفیل 1/525*251/17
13قوطی و پروفیل 1/530*301/42
14قوطی و پروفیل 1/535*351/64
15قوطی و پروفیل 1/540*401/86
16قوطی و پروفیل 1/545*452/12
17قوطی و پروفیل 1/550*502/33
18قوطی و پروفیل 1/560*602/82
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی(kg/m)
1پروفیل 220*201/18
2پروفیل 225*251/53
3پروفیل 230*301/78
4پروفیل 235*352/16
5پروفیل 240*402/45
6پروفیل 245*452/81
7پروفیل 250*503/11
8پروفیل 260*603/74
9پروفیل 270*704/38
10پروفیل 280*804/97
11پروفیل 290*905/68
12پروفیل 2/525*251/88
13پروفیل 2/530*302/31
14پروفیل 2/535*352/68
15پروفیل 2/540*403/03
16پروفیل 2/545*453/47
17پروفیل 2/550*503/84
18پروفیل 2/560*604/63
19پروفیل 2/570*705/46
20پروفیل 2/580*806/25
21پروفیل 2/590*906/98
22پروفیل 2/5100*1007/81
23پروفیل 2/5110*1108/62
24پروفیل 2/5135*13510/48
25قوطی 2/5140*14011/02
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن پروفیل قوطی (kg/m)
1قوطی 330*302/73
2قوطی 335*353/19
3قوطی 340*403/60
4قوطی 345*454/25
5قوطی 350*504/62
6قوطی 360*605/54
7قوطی 370*706/51
8قوطی 380*807/44
9قوطی 390*908/38
10قوطی 3100*1009/38
11قوطی 3110*11010/36
12قوطی 3135*13512/58
13قوطی 3140*14013/19
14قوطی 3/545*454/78
15قوطی 3/550*505/33
16قوطی 3/560*606/42
17قوطی 3/570*707/56
18قوطی 3/580*808/68
19قوطی 3/590*909/76
20قوطی 3/5100*10010/95
21قوطی 3/5110*11011/95
22قوطی 3/5135*13514/69
23قوطی پروفیل 3/5140*14015/29
ردیفضخامت قوطی پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی پروفیل(kg/m)
1قوطی پروفیل 450*506/06
2قوطی پروفیل 460*607/32
3قوطی پروفیل 470*708/58
4قوطی پروفیل 480*809/89
5قوطی پروفیل 490*9011/18
6قوطی پروفیل 4100*10012/42
7قوطی پروفیل 4110*11013/72
8قوطی پروفیل 4135*13516/74
9قوطی پروفیل 4140*14017/48
10قوطی پروفیل 4/5100*10013/89
11قوطی پروفیل 4/5110*11015/39
12قوطی پروفیل 4/5135*13518/81
13قوطی پروفیل 4/5140*14019/59
14قوطی پروفیل 5100*10015/42
15قوطی پروفیل 5110*11016/95
16قوطی پروفیل 5135*13520/79
17قوطی پروفیل 5140*14021/72
18قوطی پروفیل 6100*10018/51
19قوطی پروفیل 6110*11020/51
20قوطی پروفیل 6135*13524/84
21قوطی پروفیل 6140*14025/92

وزن قوطی مستطیل

وزن قوطی های مستطیلی تولید شده در جدول زیر ارائه شده است.

ردیفضخامت قوطی و پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن پروفیل (kg/m)
1پروفیل 110*200/46
2پروفیل 110*250/53
3وزن پروفیل 110*300/62
4وزن پروفیل 120*300/78
5وزن پروفیل 120*400/96
6وزن پروفیل 130*401/12
7وزن پروفیل 1/2510*200/56
8وزن پروفیل 1/2510*250/66
9وزن پروفیل 1/2510*300/75
10وزن پروفیل 1/2520*300/98
11وزن پروفیل 1/2520*401/19
12وزن پروفیل 1/2530*401/39
13وزن پروفیل 1/510*200/67
14وزن پروفیل 1/510*250/81
15وزن پروفیل 1/510*300/91
16وزن پروفیل 1/520*301/17
17وزن پروفیل 1/520*401/42
18وزن پروفیل 1/530*401/64
19وزن پروفیل 1/550*402/12
20وزن پروفیل 1/525*501/74
21وزن پروفیل 1/530*501/86
22وزن پروفیل 1/520*601/86
23وزن پروفیل 1/530*602/12
24وزن پروفیل 1/540*602/33
25وزن پروفیل 1/550*602/57
26وزن پروفیل 1/540*802/82
ردیفضخامت پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی و پروفیل (kg/m)
1210*200/87
2210*251/02
3210*301/18
4220*301/53
5220*401/87
6230*402/16
7250*402/81
8225*502/32
9230*502/45
10220*602/45
11230*602/81
12240*603/11
13250*603/42
14240*803/74
15260*804/38
16240*1004/38
17250*1004/66
18260*1205/68
ردیفضخامت قوطی و پروفیل (mm)سایز انواع قوطی (mm)وزن (kg/m)
12/520*301/88
22/520*402/31
32/530*402/68
42/550*403/47
52/525*502/92
62/530*503/03
72/520*603/03
82/530*603/47
92/540*603/84
102/550*604/26
112/540*804/63
122/560*805/46
132/540*1005/46
142/550*1005/82
152/560*1206/98
162/560*22011/02
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1320*402/73
2330*403/19
3350*404/25
4325*503/42
5330*503/60
6320*603/60
7330*604/25
10340*604/62
11350*605/08
12340*805/54
13360*806/51
14340*1006/51
15350*1006/95
16360*1208/38
17360*22013/19
ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
13/550*404/78
23/530*604/78
33/540*605/33
43/550*605/89
53/540*806/42
63/560*807/56
73/540*1007/56
83/550*1008/07
93/560*1209/76
103/560*22015/29
11440*606/06
12450*606/72
13440*807/32
14460*808/58
15440*1008/58
16450*1009/21
17460*12011/18
18460*22017/48
194/560*22019/59
20560*22021/72
21660*22025/92

محاسبه وزن قوطی

وزن تمامی سایز های قوطی و پروفیل با ضخامت های مختلف در جداول وزنی بالا ارائه شده است. چنانچه سوالی در خصوص محاسبه وزن قوطی ، وزن پروفیل z، وزن پروفیل سپری ، وزن پروفیل قوطی و وزن قوطی دارید با کارشناسان ما در تماس باشید.

وزن قوطی , وزن پروفیل

در تصویر زیر می توانید وزن قوطی و وزن پروفیل را مشاهده کنید. 

وزن قوطی

وزن قوطی پروفیل را به راحتی و در سایت های مختلف می توان یافت که بصورت مستقیم با توجه به وزن قوطی قیمت آهن تغییر افزایش می یابد. به علت تفاوت قیمت های پروفیل  و به دلیل نوسانات، برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس های 66130150 -021تماس حاصل نمایید و از قیمت های دقیق مطمئن شوید. وزن قوطی بر اساس استاندارد ایجاد می شود و در شرکت های مختلف باید یکسان باشد. مزیت این یکی بودن امکان مقایسه قیمت تمام شده محصولات در شرکت های مختلف است. در جدول بالا بر اساس استاندارد موجود وزن قوطی ها ارائه گردیده است.

وزن پروفیل

وزن پروفیل یکی از موارد با اهمیت در خرید پروفیل است. به کاربردن پروفیل نقش قابل توجهی در محکم سازی و بهبود کیفیت سازه ها خواهد داشت.  پروفیل به معنی  ثبات مقطع دریک طول مشخص است.  پروفیل ها قسمتی از محصول های ساختمان  سازی است برای ساخت مقاطع دست ساز به کار می رود.وزن پروفیل اعلام شده در جدول مطابق استاندارد بوده و در جداولی به نام های  وزن پروفیل قوطی مربع، وزن پروفیل مستطیل آورده شده است. وزن پروفیل بر اساس ضخامت پروفیل و قوطی ، سایز پروفیل و قوطی تعیین می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با گروه پایافولاد تماس بگیرید. صندوق پست الکترونیک این سایت فروشگاهی info@payafoolad.com است. در اولین فرصت متخصصین این شرکت پاسخگو به سوالات و اشکالات شما خواهند بود.

جدول وزن قوطی

وزن قوطی و وزن پروفیل بر اساس استانداردهای جهانی دین تولید می شوند. بنابراین با استفاده از فرمول می توانید وزن قوطی پروفیل را حساب کنید.  برای آگاهی بیشتر به صفحه قیمت پروفیل، قیمت میلگرد، میلگرد، قیمت تیرآهنقیمت ورق استیل مراجعه کنید.

اسکرول به بالا