جدول وزنی ناودانی

محاسبه وزن ناودانی

گروه پایافولاد تامین کننده انواع ناودانی بال شیب دار با کیفیت و خواص مکانیکی عالی در ضخامت های متفاوت می باشد.ناودانی های تامین شده توسط شهر آهن دارای استانداردهای تولیدی جهانی می باشد که در ساختمان سازی و صنعت کاربرد دارد. از لحاظ کیفیت بسیار مرغوب می باشند.استانداردهای تولیدی ناودانی از مهم ترین پارامترها در هنگام سفارش ناودانی می باشد. 

ناودانی به نوعی پروفیل گفته می شود که سطح افقی ناودانی دارای یک جان افقی و دوبال عمودی می باشد. ناودانی ها به شکل U انگلیسی می باشند. مقاطع موجود در ناودانی دارای انحنای گرد می باشد. مهم ترین کاربر ناودانی ها در صنعت و ساختمان سازی می باشد. بر اساس نوع فرآیند تولید، انواع ناودانی به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم می شود.

ناودانی به نوعی پروفیل گفته می شود که سطح افقی ناودانی دارای یک جان افقی و دوبال عمودی می باشد. ناودانی ها به شکل U انگلیسی می باشند. مقاطع موجود در ناودانی دارای انحنای گرد می باشد. مهم ترین کاربر ناودانی ها در صنعت و ساختمان سازی می باشد. بر اساس نوع فرآیند تولید، انواع ناودانی به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم می شود.

وزن ناودانی

در جدول وزن ناودانی های ارائه شده بر حسب شااخه های 6 متری می باشد. علاوه بر تفصیل پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه وزن ناودانی

 وزن ناودانی 8

وزن ناودانی 10

وزن ناودانی 6

,

وزن ناودانی 14

و وزن نبشی و ناودانی تولید کارخانجات ایرانی و خارجی به تفصبل بیان شده است. چگالی ناودانی ها نیز برابر 7.86 می باشد.

وزن ناودانی روسی 11.75 متر

ردیف سایز ناودانیوزن هر شاخه ناودانی (kg)
1ناودانی 637 کیلوگرم
2ناودانی 883 کیلوگرم
3ناودانی 10103 کیلوگرم
4ناودانی 12123 کیلوگرم
5ناودانی 14150 کیلوگرم
6ناودانی 16170 کیلوگرم
7ناودانی 18215 کیلوگرم
8ناودانی 20220 کیلوگرم
9ناودانی 22260 کیلوگرم

وزن ناودانی 6 متری

وزن هر شاخه ناودانی 6 متری ، تولید شده به شرح زیر می باشد.

ردیف سایز ناودانیوزن هر شاخه ناودانی (kg)
1ناودانی 630 کیلوگرم
2ناودانی 843 کیلوگرم
3ناودانی 1053 کیلوگرم
4ناودانی 1263 کیلوگرم
5ناودانی 1475 کیلوگرم
6ناودانی 1685 کیلوگرم
7ناودانی 1897 کیلوگرم
8ناودانی 20113 کیلوگرم
9ناودانی 22133 کیلوگرم
10ناودانی 24144 کیلوگرم

وزن ناودانی 12 متری

وزن هر شاخه ناودانی 12 متری مطابق با استانداردهای جهانی به شرح زیر می باشد.

ردیف سایز ناودانی  وزن ناودانی شاخه سبک (kg)وزن ناودانی شاخه سنگین (kg)
1ناودانی 5 54 کیلوگرم67 کیلوگرم
2ناودانی 6.5 73 کیلوگرم85 کیلوگرم
3ناودانی 8 84 کیلوگرم104 کیلوگرم
4ناودانی 10 100 کیلوگرم123 کیلوگرم
5ناودانی 12 140 کیلوگرم160 کیلوگرم
6ناودانی 14 155 کیلوگرم195 کیلوگرم
7ناودانی 16 170 کیلوگرم225 کیلوگرم
8ناودانی 18 225 کیلوگرم265 کیلوگرم
9ناودانی 20 *305 کیلوگرم
10ناودانی 22 *305 کیلوگرم
11ناودانی 24 * 353 کیلوگرم
12ناودانی 26 * 405 کیلوگرم
13ناودانی 28 * *
14ناودانی 40 420 کیلوگرم *
اسکرول به بالا